Schade aan uw leaseauto? Meld hier uw schade!Mijn schade online melden

Wat te doen bij schade?

• Indien u geen online melding van uw schade kunt maken, verzoeken wij u een Schade Aangifte Formulier schadeformulier in te vullen en deze te retourneren aan Noordlease. Uw voertuig is dan hoogstwaarschijnlijk niet verzekerd via Noordlease.
• Is er een tegenpartij betrokken? Dan ontvangen wij naast de online schademelding graag een aan beide zijden ingevuld Schade Aangifte Formulier voorzien van een handtekening van beide partijen. U kunt uw schadeformulier inscannen en aan uw online melding toevoegen.
• Is er een tegenpartij betrokken? Wat te doen bij parkeerschade en mogelijk verhaal via Waarborgfonds door Noordlease?
• Probeer zoveel mogelijk foto's te maken van de situatie en de schade, deze kunt u toevoegen aan uw online melding of mail deze o.v.v. uw kenteken naar .
• Inbraak en/of diefstal? U dient aangifte van de schade te doen bij de politie.
• Bij diefstal van uw voertuig dient u onmiddellijk contact op te nemen met Noordlease, afdeling Operations via (050) 547 02 00.
• Buiten kantooruren neemt u contact op met Noordlease Assistance via (0800) 02 33 796 en in het buitenland via (003150) 54 70 255.
• Is er schade aan uw voertuig geconstateerd zonder bekende tegenpartij? Doe dan aangifte bij de politie en zorg ervoor dat u getuigen heeft. Maak indien mogelijk foto's ter plaatse.
• Bij ruitschade kunt u contact opnemen met onze leverancier via telefoonnummer (050) 547 02 56.

Schade kopkamp 3

Instructie invullen schadeformulier

• Vul (indien nodig in gezamenlijkheid met de tegenpartij) de voorzijde van het Schade Aangifte Formulier in. Deze treft u aan in de blauwe Noordlease map die is verstrekt bij uw leaseauto.
• Volg de instructie van het schadeformulier.
• Laat het schadeformulier tekenen door de tegenpartij.
• Vul ook de achterzijde in, dit kunt u thuis doen.
• Relevante verzekeringsgegevens staan op de groene kaart.
• Stuur het schadeformulier op naar Noordlease of voeg een gescand exemplaar toe aan uw online melding.
• Na ontvangst van het Schade Aangifte Formulier ontvangt u een bevestiging met de te volgen procedure.