• Al 35 jaar een begrip
  • Grootste van Noord-Nederland
  • Alle merken en modellen
  • Reactie binnen 15 min.
  • Al 35 jaar een begrip
  • Grootste van Noord-Nederland
  • Alle merken en modellen
  • Reactie binnen 15 min.

Wat te doen bij Parkeerschade?

Wat verstaan wij onder parkeerschade?

Het onbeschadigd parkeren van een auto (alleen binnen Nederland) waarna bij terugkomst schade wordt vastgesteld veroorzaakt door een ander motorrijtuig (moet waarneembaar zijn, eventueel door een expert).

Wat voor actie verder te ondernemen?

Indien er getuigen zijn welke kunnen verklaren dat de auto onbeschadigd is geparkeerd en dat bij terugkomst schade werd vastgesteld terwijl er tussentijds niet met de auto is gereden vernemen wij graag de naam- en adresgegevens van de getuigen. Een verklaring van alleen de bestuurder is helaas niet voldoende. Ook dient de (regelmatige) bestuurder binnen 3 x 24 uur aangifte te doen bij de politie in de Gemeente waar de schade is vastgesteld. In de meeste gevallen wil de politie zelf ook de schade waarnemen. Zonder deze minimale eisen is een parkeerschade nooit te verhalen door Noordlease op het Waarborgfonds!

parkeerschade

Wat doet Noordlease met deze informatie?

Noordlease kan - indien aan alle minimale eisen wordt voldaan zoals hierboven genoemd - een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer zodat de schade minus € 250,00 (zijnde het standaard eigen risico bij het Waarborgfonds Motorverkeer) verhaald kan worden. Door ons zal tijdens de reparatie een expert ingeschakeld worden welke de exacte hoogte van de schade zal gaan bepalen.

Waarom deze extra werkzaamheden nodig zijn?

Wanneer Noordlease de schade kan verhalen zal dit bijdragen tot een lagere schadelast. Met een lagere schadelast kunnen we onze scherpe verzekeringstarieven behouden. Ook zal een schade welke via het Waarborgfonds verhaald wordt niet meetellen als zijnde schuldschade. Zo wordt voorkomen dat er sneller een verhoogd eigen risico in rekening gebracht gaat worden. Wanneer Noordlease de schade kan verhalen op het Waarborgfonds dan zal ook het eigen risico (€ 150,00 maximaal) gecrediteerd worden! Noordlease zal dan zelf de kosten van het eigen risico van het Waarborgfonds (€ 250,00) dragen.

Voldoende geïnformeerd?

Wij vertrouwen erop u met deze korte toelichting op het fenomeen parkeerschade voldoende te hebben geïnformeerd zodat u wel bereid bent de gevraagde actie te ondernemen. Hopelijk kunnen wij samen zo een situatie creëren waarbij we er allemaal voordeel van hebben.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op.
Dat kan op 050-5470200 of door een mail te sturen naar